Ίσαρη, Σ., Ράμφος, Α., Σωμαράκης, Σ., Κουτσικόπουλος, Κ. και Φραγκοπούλου, Α.