Επιτροπές

Οργανωτική επιτροπή του 12ου Συμποσίου

Πρόεδρος: Δρ. Χρήστος Αρβανιτίδης

Αντιπρόεδρος: Δρ. Θεόδωρος Κανελλόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Δρ. Βασίλης Γεροβασιλείου

Ειδική Γραμματέας: Αγγελική Γκουβούση

Ταμίας: Τάκης  Τραχαλάκης