Βαρκιτζή, Ι., Πάγκου, Κ., Χατζηανέστης, Ι., Πυργάκη, Χ., Παυλίδου, Α., Ασημακοπούλου, Γ., Μοντεσάντου, Β., Οικονόμου-Αμίλλη, Α. και Graneli, E.