Εγγραφή

 

Κόστος εγγραφής
Έως 01/03/2018 Από 01/03/2018
Πλήρης συνδρομή 70 ευρώ 110 ευρώ
Φοιτητές 30 ευρώ 50 ευρώ
Συνοδοί 50 ευρώ 50 ευρώ