Γαληνού-Μητσούδη, Σ., Παπουτσή, Ο., Βλαχάβας, Γ. και Παπαθανασίου, Ε.