Σμυρνιοτόπουλος, Ε., Αμαριωτάκη, Κ., Ιατρού, Ε., Χατζηχριστίδης, Ν., Βάγιας, Κ. και Ρούσσης, Β.