Τσιγγενόπουλος, Κ., Κωτούλας, Γ., Οικονομάκη, Α., Ξένος, Χ. και Μαγουλάς, Α.