Κίτσος, Μ.-Σ., Χαρτόσια, Ν., Τζώμος, Θ., Αναγνωστοπούλου, Λ., Τσελεπίδης, Α. και Κούκουρας, Α.