Τσιγγενόπουλος, Κ., Κωτούλας, Γ., Κόλλιας, Σ. και Μαγουλάς, Α.