11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

Το 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, αποτελεί πλέον θεσμό για το ΕΛ.ΚE.Θ.Ε., αλλά και για τον επιστημονικό κόσμο του υγρού στοιχείου στη χώρα μας. Το 11ο Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, από την Πέμπτη 14 Μαΐου μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου 2015. Η επίσημη έναρξη του Συμποσίου θα γίνει το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαϊου 2015. Με τη διοργάνωση του 11ου Συμποσίου, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τους δεσμούς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στην περιοχή των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

1η Ενημερωτική Εγκύκλιος 11ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας & Αλιείας

PDF
PDF

1st Circular of the 11th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries

PDF
PDF