11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

Υδάτινοι Ορίζοντες: Προκλήσεις & Προοπτικές
13-17 Μαΐου 2015, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος