Καραΐσκου, Ν., Τριανταφυλλίδης, Α., Κατσαρές, Β., Αμπατζόπουλος, Θ.Ι. και Τριανταφυλλίδης, Κ.