Κυρμιτζόγλου, Ι., Τζώμος, Θ., Κίτσος, Μ.-Σ., Χαρτόσια, Ν., Χριστοδούλου, Μ., Αναγνωστοπούλου, Λ., Αρβανιτίδης, Χ., Τσελεπίδης, Α. και Κούκουρας, Α.