Κατσαρές, Β., Τριανταφυλλίδης, Α., Καραΐσκου, Ν., Αμπατζόπουλος, Θ. I. και Τριανταφυλλίδης, Κ.