Επίδραση των φυτοπλαγκτονικών ομάδων στην κατανομή και παραγωγή των ολικών και διαλυμένων μορφών διμεθυλοσουλφονιοπροπιονικού ιόντος (DMSP) και διμεθυλοσουλφοξειδίου (DMSO), στην περιοχή του Β. Αιγαίου

Μάρα, Π., Ψαρρά, Σ., Τσελεπίδης, Α. και Μιχαλόπουλος, Ν. pdf

Δυναμική πληθυσμών των βενθικών ασκιδίων του Κόλπου Θεσσαλονίκης και προσομοίωση της διηθητικής τους δράσης στη διασπορά του σωματιδιακού υλικού

Κρεστενίτης, Γ.Ν., Αντωνιάδου, Χ., Κομπιάδου, Κ., Παναγιώτου, Μ., Χιντήρογλου, Χ. pdf

Go to Top