Παρουσίαση εργασιών

Οδηγίες για τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών  Προφορικές Παρουσιάσεις  Οι προφορικές παρουσιάσεις θα είναι οργανωμένες σε τρεις συνεδρίες την ημέρα, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα του Συμποσίου Οι παρουσιάσεις θα γίνονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Tο PowerPoint θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα (Microsoft Office PowerPoint 97-2003). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η

By |2015-04-20T09:39:23+00:00April 20th, 2015|simposio11|0 Comments
Go to Top