Οδηγίες για τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών

 Προφορικές Παρουσιάσεις

 Οι προφορικές παρουσιάσεις θα είναι οργανωμένες σε τρεις συνεδρίες την ημέρα, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα του Συμποσίου

Οι παρουσιάσεις θα γίνονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

Tο PowerPoint θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα (Microsoft Office PowerPoint 97-2003).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διάρκεια κάθε προφορικής παρουσίασης είναι αυστηρά 15’ (12’ για την παρουσίαση + 3’ για συζήτηση – αλλαγή ομιλητή). Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να φροντίσουν να οργανώσουν τις διαφάνειες τους μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο για την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

Οι συγγραφείς καλούνται να μεταφέρουν με USB stick στην Γραμματεία του Συμποσίου, τις παρουσιάσεις τους την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίας τους ή το πρωί της ίδιας μέρας.

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό βράβευσης ‘Κ. Νίττης’ για την καλύτερη προφορική παρουσίαση.

 

Αναρτημένες ανακοινώσεις

Οι διαστάσεις της αναρτημένης ανακοίνωσης (poster), θα πρέπει να είναι: 80εκ (πλάτος) x 100εκ (ύψος).

Οι εργασίες θα εκτίθενται στον 1ο όροφο του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) καθ’ όλη τη διάρκεια του Συμποσίου. Η επίσημη παρουσίαση θα γίνει από τους συγγραφείς στον χώρο έκθεσης των αναρτημένων ανακοινώσεων την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 18:30-19:30.

Το απαραίτητο υλικό για την ανάρτηση των posters θα είναι διαθέσιμο στη Γραμματεία του Συμποσίου.

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό βράβευσης ‘Κ. Νίττης’ για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση.