Ενασχολήσεις στη μικρής κλίμακας αλιεία στο Β.Α. Αιγαίο

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Ενασχολήσεις στη μικρής κλίμακας αλιεία στο Β.Α. Αιγαίο -- Metiers in small scale fisheries in N.E. Aegean Ομιλητής: Καββαδάς Σ., Πετράκης Γ., Σιαπάτης Α., Μπάρμπας Θ., Δαμαλάς Δ., Αδαμίδου Α., Μάινα Ι., Κορναράκη Λ. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο

Μακροχρόνιες αλλαγές στη σύνθεση των ειδών της αλιευτικής παραγωγής ανα υποπεριοχή και εργαλείο στις ελληνικές θάλασσες την περίοδο 1928-2007

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Μακροχρόνιες αλλαγές στη σύνθεση των ειδών της αλιευτικής παραγωγής ανα υποπεριοχή και εργαλείο στις ελληνικές θάλασσες την περίοδο 1928-2007 -- Long-term changes in the species composition of the landings by subarea and gear in Greek fisheries, 1928-2007 Ομιλητής: Μουτόπουλος Δ.Κ.,

Go to Top