1η Ενημερωτική Εγκύκλιος

11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Το 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, αποτελεί πλέον θεσμό για το ΕΛ.ΚE.Θ.Ε., αλλά και για τον επιστημονικό κόσμο του υγρού στοιχείου στη χώρα μας. Το 11ο Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, από την Πέμπτη 14 Μαΐου μέχρι την Κυριακή 17 Μαΐου