Τσαγκάρη, Α., Λυσσιμάχου, Α., Στρογγυλούδη, Ε., Κώτου, Ε. και Παπαθανασίου, Ε.