Ζερβάκης, Β., Δρακόπουλος, Π., Κιόρογλου, Σ. και Τσελεπίδης, Α.