Σαλωμίδη, Μ., Παπαδόπουλος, Β., Παναγιωτίδης, Π., Smith, C., Σιώκου-Φράγκου, Ι., Τσελεπίδης, Α. και Παπαθανασίου, Ε.