Παναγιωτίδης, Π., Zouljevic, A. και Μοντεσάντου, Β.