1 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2014 : Υποβολή εργασιών προς την Οργανωτική Επιτροπή

15 Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2014 : Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών

30 Νοεμβρίου – 15 Δεκεμβρίου 2014 : 2η παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών

15 Δεκεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου 2015 : Αξιολόγηση εργασιών από τους κριτές

Μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2015 : Ενημέρωση των συγγραφέων για την αξιολόγηση των εργασιών

Μέχρι 10 Μαρτίου 2015 : Υποβολή διορθωμένων εργασιών από τους συγγραφείς