Για να εξασφαλίσετε την συμμετοχή σας στο 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική Φόρμα εγγραφής