Λιπιδικοί βιοδείκτες ως ιχνηλάτες οξείδωσης μεθανίου από μικροβιακές κοινότητες σε ιζήματα της Θάλασσας του Μαρμαρά

Νέες καταγραφές του καρχαρία Oxynotus centrina (Chondrichthyes oxynotidae) στις ελληνικές θάλασσες και παρατηρήσεις για την εμβρυϊκή του ανάπτυξη

Αξιολόγηση μειοβενθικού τροφικού πλέγματος σε λιβάδια θαλάσσιων φανερόγαμων σε εκβολικό σύστημα (ΝΔ Πορτογαλία) με τη χρήση ισοτόπων

Χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων του γλαυκού καρχαρία στην Ανατολική Μεσόγειο: εφαρμογή γενικευμένων αθροιστικών μοντέλων σε δεδομένα συνοδών αλιευμάτων εμπορικής αλιείας

Αξιολόγηση της παρεμπίπτουσας παγίδευσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία ως απειλή για τη διατήρηση των πληθυσμών τους στο Νότιο Ιόνιο (Ανατολική Μεσόγειος)

Πρόσφατα ευρήματα στην εξερεύνηση της βιοποικιλότητας και οικολογίας των φαιοφυκών της Ανατολικής Μεσογείου

Προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας παρουσίας κητωδών στις ελληνικές θάλασσες με την χρήση παθητικών ακουστικών μέσων (PAL)

Go to Top