Υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα: αλληλεπιδράσεις με το θαλάσσιο περιβάλλον

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Υπεράκτια αιολικά πάρκα στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα: αλληλεπιδράσεις με το θαλάσσιο περιβάλλον Ομιλητής: Σουκισιάν Τ., Πανκούτσι Α. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Ειδική Συνεδρία: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη θάλασσα Ημερομηνία: 09/05/2012 Εκδήλωση: 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, η ευρωπαϊκή εμπειρία και οι ελληνικές προοπτικές

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, η ευρωπαϊκή εμπειρία και οι ελληνικές προοπτικές Ομιλητής: Χαβιαρόπουλος Π. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Ειδική Συνεδρία: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τη θάλασσα Ημερομηνία: 09/05/2012 Εκδήλωση: 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 07/05/12  -  11/05/12

Lessepsian migration and its impact on fisheries

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Lessepsian migration and its impact on fisheries Ομιλητής: Lefkaditou E. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Ειδική Συνεδρία: Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO Workshop on Fisheries in the Mediterranean Ημερομηνία: 07/05/2012 Εκδήλωση: 10ο Πανελλήνιο

Pilot survey on socio-economy in Lebanon and Egypt

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Pilot survey on socio-economy in Lebanon and Egypt Ομιλητής: Pinello D. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Ειδική Συνεδρία: Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO Workshop on Fisheries in the Mediterranean Ημερομηνία: 07/05/2012 Εκδήλωση: 10ο

Major activities on data collection, surveys at sea, fisheries development and experiment fishing

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Major activities on data collection, surveys at sea, fisheries development and experiment fishing Ομιλητής: Dimech M. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Ειδική Συνεδρία: Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO Workshop on Fisheries in the

FAO EastMed Project: scientific and institutional cooperation to support responsible fisheries in the Eastern Mediterranean

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: FAO EastMed Project: scientific and institutional cooperation to support responsible fisheries in the Eastern Mediterranean Ομιλητής: Riga C. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Ειδική Συνεδρία: Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO Workshop on Fisheries

Fisheries Governance in the Mediterranean

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Fisheries Governance in the Mediterranean Ομιλητής: Riga C. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Ειδική Συνεδρία: Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO Workshop on Fisheries in the Mediterranean Ημερομηνία: 07/05/2012 Εκδήλωση: 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας

Go to Top