Επιπτώσεις της οξυγόνωσης και του οργανικού εμπλουτισμού στα γεωχημικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου ιζήματος: μια πειραματική προσέγγιση

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Επιπτώσεις της οξυγόνωσης και του οργανικού εμπλουτισμού στα γεωχημικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου ιζήματος: μια πειραματική προσέγγιση -- The impacts of aeration and organic enrichment in the biogeochemistry of marine sediments: an experimental approach Ομιλητής: Τσικοπούλου Ε., Παπαγεωργίου Ν., Φοδελιανάκης Σ.,

The environmental monitoring of heavy metals in water (dissolved and particulate) and sediments of Larymna bay

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: The environmental monitoring of heavy metals in water (dissolved and particulate) and sediments of Larymna bay Ομιλητής: Bordbar L., Catsiki V. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Συνεδρία: Η Ποιότητα των Υδάτινων Συστημάτων Ημερομηνία: 10/05/2012 Εκδήλωση: 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο

Εποχιακή και κάθετη κατανομή του στοιχειακού άνθρακα, μετάλλων και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στο βαθύ θαλάσσιο οικοσύστημα του Ιονίου Πελάγους

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Εποχιακή και κάθετη κατανομή του στοιχειακού άνθρακα, μετάλλων και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στο βαθύ θαλάσσιο οικοσύστημα του Ιονίου Πελάγους -- Seasonal and depth-related variations of elemental carbon, trace metals and polycyclic aromatic hydrocarbons in settling particles from the deep Ionian

Πηγές και κάθετες ροές πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στη Νοτιοδυτική Μαύρη Θάλασσα

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Πηγές και κάθετες ροές πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στη Νοτιοδυτική Μαύρη Θάλασσα -- Sources and vertical fluxes of polycyclic aromatic hydrocarbons in the open SW Black Sea Ομιλητής: Παρινός Κ., Γώγου Α., Bouloubassi I., Χατζηανέστης Ι., Σταυρακάκης Σ., Πλακίδη Ε., Παπαθανασίου

Διερεύνηση της επίδρασης του ναυαγίου του «Sea Diamond» στα βιοδιαθέσιμα επίπεδα μετάλλων στην Καλδέρα Σαντορίνης

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Διερεύνηση της επίδρασης του ναυαγίου του «Sea Diamond» στα βιοδιαθέσιμα επίπεδα μετάλλων στην Καλδέρα Σαντορίνης -- Investigation of the effects of the Sea Diamond wreck on the bioavailable metal levels in Santorini caldera Ομιλητής: Κατσίκη Β.-Α. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα

Προκαταρκτικά περιβαλλοντικά δεδομένα απο την πιλοτική θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στο νησί της Μήλου

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Προκαταρκτικά περιβαλλοντικά δεδομένα απο την πιλοτική θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στο νησί της Μήλου -- Preliminary environmental data from a pilot marine protected area on the island of Milos, Greece Ομιλητής: Τσελέντης Β.Σ., Κυριακόπουλος Κ., Μογκάνταμ-Γκολιπούρ Κ.Σ., Καββαδάς Π., Κουρκούλη Π.

Οι επιπτώσεις του ναυαγίου του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» στο βενθικό οικοσύστημα της Καλντέρας της Σαντορίνης (Αιγαίο Πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειος) Θήρας

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Οι επιπτώσεις του ναυαγίου του κρουαζιερόπλοιου «Sea Diamond» στο βενθικό οικοσύστημα της Καλντέρας της Σαντορίνης (Αιγαίο Πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειος) Θήρας -- The impact of the cruise ship “Sea Diamond” wreckage on the Santorini island (Aegean Sea, Eastern Mediterranean) Caldera benthic

Φυσικοχημικές παράμετροι ποιότητας των νερών στο λιμάνι Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Φυσικοχημικές παράμετροι ποιότητας των νερών στο λιμάνι Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής -- Water quality in the harbor of Nea Moudania Halkidiki, Greece Ομιλητής: Μωρίκη Α., Κωστή Ν., Νίκα Μ. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Συνεδρία: Η Ποιότητα

Is phytoplankton affected by sediment disposal at sea? The case of Kifissos river dredging in Saronikos Gulf (Eastern Mediterranean)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Is phytoplankton affected by sediment disposal at sea? The case of Kifissos river dredging in Saronikos Gulf (Eastern Mediterranean) Ομιλητής: Varkitzi I., Pagou K., Kapsimalis V. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Συνεδρία: Η Ποιότητα των Υδάτινων Συστημάτων Ημερομηνία:

Η πιθανή επίδραση της πτώσης στάθμης των υπόγειων υδάτων της Ν.Α. Θεσσαλίας στην υφαλμύρινση της λίμνης Κάρλα

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Η πιθανή επίδραση της πτώσης στάθμης των υπόγειων υδάτων της Ν.Α. Θεσσαλίας στην υφαλμύρινση της λίμνης Κάρλα -- The likely effect of underground waters level fall of S.E. Thessaly because of salinity of lake Karla. Ομιλητής: Σκόρδας Κ., Κοσμίδης Δ.,

Go to Top