Σύγκριση τεσσάρων τρόπων θανάτωσης στην καταπόνηση εντατικά εκτρεφόμενης τσιπούρας (Sparus aurata)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Σύγκριση τεσσάρων τρόπων θανάτωσης στην καταπόνηση εντατικά εκτρεφόμενης τσιπούρας (Sparus aurata) -- Comparison of four slaughtering methods on stress response of intensively cultured gilthead seabream (Sparus aurata) Ομιλητής: Πίκουλας Θ., Παναγιωτάκη Π., Εξαδάκτυλος Α., Γκολομάζου Ε., Μαλανδράκης Ε.Ε., Μαρτσικάλης Π.,

Χρήση της Μεθόδου Delphi για τον καθορισμό δεικτών μέτρησης των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών και την ταξινόμηση της συμμετοχής τους στις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης (Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Χρήση της Μεθόδου Delphi για τον καθορισμό δεικτών μέτρησης των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών και την ταξινόμηση της συμμετοχής τους στις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης (Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον) -- Using DELPHI Method to specify a set

Διερεύνηση της χρήσης των βενθικών τρηματοφόρων ως δείκτες περιβαλλοντικής πίεσης σε υδατοκαλλιέργειες στην παράκτια ζώνη της ΝΑ Λέσβου

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Διερεύνηση της χρήσης των βενθικών τρηματοφόρων ως δείκτες περιβαλλοντικής πίεσης σε υδατοκαλλιέργειες στην παράκτια ζώνη της ΝΑ Λέσβου -- Examination of the use of benthic foraminifera as indicators of environmental pressure in aquacultures in the coastal zone of SE Lesvos

Ανάλυση ημερήσιων συλλήψεων κέφαλου ανά φύλο κατά την αναπαραγωγική μετανάστευση στη λιμνοθάλασσα Παλαιοπόταμος (Δυτική Ελλαδα)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Ανάλυση ημερήσιων συλλήψεων κέφαλου ανά φύλο κατά την αναπαραγωγική μετανάστευση στη λιμνοθάλασσα Παλαιοπόταμος (Δυτική Ελλαδα) -- Analysis of daily catches of Mugil cephalus per sex during their spawning seaward migration in Paleopotamos lagoon (Western Greece) Ομιλητής: Κατσέλης Γ., Κούκου Κ.,

Χαρακτηριστικά του σπογγαλιευτικού στόλου στο νησί της Καλύμνου

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Χαρακτηριστικά του σπογγαλιευτικού στόλου στο νησί της Καλύμνου -- Characteristics of the sponge diving fleet on the island of Kalymnos Ομιλητής: Ροδίτη Κ., Ματσιώρη Σ., Βουλτσιάδου Ε., Βαφείδης Δ. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Συνεδρία: Τροφή από τη

Ημερήσιες μεταβολές δεικτών αφθονίας, βιομάζας και στοιχείων μορφομετρίας της γαρίδας βαθειών νερών Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827) στο Ιόνιο Πέλαγος

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Ημερήσιες μεταβολές δεικτών αφθονίας, βιομάζας και στοιχείων μορφομετρίας της γαρίδας βαθειών νερών Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827) στο Ιόνιο Πέλαγος -- Diurnal variations in the abundance and biomass indicators and morphometric data of the giant red shrimp Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827)

Παράδοξα πρότυπα στις καταγραφές της αλιευτικής παραγωγής από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Παράδοξα πρότυπα στις καταγραφές της αλιευτικής παραγωγής από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. -- Strange patterns in the Hellenic National Fisheries Landings Ομιλητής: Μουτόπουλος Δ.Κ., Κουτσικόπουλος Κ. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Συνεδρία: Τροφή από τη θάλασσα: Αλιεία - Υδατοκαλλιέργειες Ημερομηνία:

Συνέπειες της πολιτικής απόσυρσης αλιευτικών σκαφών

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Συνέπειες της πολιτικής απόσυρσης αλιευτικών σκαφών -- The impact of fishing capacity reduction policy Ομιλητής: Καπανταγάκης Α., Laurijsen J., Παληκαρά Ε., Λιουδάκης Λ. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Συνεδρία: Τροφή από τη θάλασσα: Αλιεία - Υδατοκαλλιέργειες Ημερομηνία: 08/05/2012

Εκτίμηση απαιτήσεων χρόνου των κύριων καταδυτικών δραστηριότητων στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Εκτίμηση απαιτήσεων χρόνου των κύριων καταδυτικών δραστηριότητων στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες -- Assessment of the time needs of scuba dive activities on the Greek marine fin-fish culture Ομιλητής: Μαλαισιάδας Β., Κατσέλης Γ. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο Άνθρωπος Συνεδρία: Τροφή

Ιστοπαθολογική μελέτη εγκεφάλου και ήπατος ατόμων του είδους Carassius gibeli, αλιευμένων από τη λίμνη Κάρλα. Πιθανές επιπτώσεις των κυανοτοξινών

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Ιστοπαθολογική μελέτη εγκεφάλου και ήπατος ατόμων του είδους Carassius gibeli, αλιευμένων από τη λίμνη Κάρλα. Πιθανές επιπτώσεις των κυανοτοξινών -- Brain and liver histopathological study of Lake Karla’s Carassius gibelio individuals. The possible effects of the cyanobacterial toxins Ομιλητής: Βερίλλης

Go to Top