Το ρεύμα του Ευρίπου στη Χαλκίδα και η προοπτική για άντληση ανανεώσιμης ενέργειας

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Το ρεύμα του Ευρίπου στη Χαλκίδα και η προοπτική για άντληση ανανεώσιμης ενέργειας -- The Euripus tidal stream at Halkida and the perspective for renewable energy extraction Ομιλητής: Κοντογιάννης Χ., Σουκισιάν Τ., Παναγιωτόπουλος Μ. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο

Εκτίμηση γεωμορφολογικών συνθηκών & ανεμολογικού καθεστώτος για την εγκατάσταση Θαλάσσιου Αιολικού Πάρκου στον κόλπο της Αλεξανδρούπολης – πρόταση χωροθέτησης

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Εκτίμηση γεωμορφολογικών συνθηκών & ανεμολογικού καθεστώτος για την εγκατάσταση Θαλάσσιου Αιολικού Πάρκου στον κόλπο της Αλεξανδρούπολης - πρόταση χωροθέτησης -- Evaluation of geomorphological conditions & wind regime for the development and planning of an offshore wind farm off Alexandroupolis, Greece

Το πρόγραμμα E-wave: εκτίμηση του θαλάσσιου ενεργειακού δυναμικού στην περιοχή της Κύπρου

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Το πρόγραμμα E-wave: εκτίμηση του θαλάσσιου ενεργειακού δυναμικού στην περιοχή της Κύπρου -- The E-wave project: estimation of wave power potential in Cyprus Ομιλητής: Γαλάνης Γ., Ζωδιάτης Γ., Hayes D., Νικολαΐδης Α., Γεωργίου Γ., Στυλιανού Σ., Κάλλος Γ., Καλογερή Χ.,

Θαλάσσιο αιολικό και κυματικό δυναμικό σε περιοχές των Ελληνικών θαλασσών από επιτόπιες μετρήσεις

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Θαλάσσιο αιολικό και κυματικό δυναμικό σε περιοχές των Ελληνικών θαλασσών από επιτόπιες μετρήσεις -- Offshore wind and wave potential of the Greek Seas based on in-situ measurements Ομιλητής: Σουκισιάν Τ., Φυτίλης Δ., Γκιζάρη Ν. Ενότητα: Το Υδάτινο Σύστημα και ο

Go to Top