Τριανταφύλλου, Γ., Κορρές, Γ,. Hoteit, Ι., Πολλάνη, Α. και Πετυχάκης, Γ.