Συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων κοντά στις εκβολές ποταμών στην παράκτια ζώνη του Ν. Μεσσηνίας

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων κοντά στις εκβολές ποταμών στην παράκτια ζώνη του Ν. Μεσσηνίας -- Nuntrient concentrations in estuaries of Messinia Perfecture Ομιλητής: Παυλίδου Α. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας Ημερομηνία: 08/05/2012 Εκδήλωση:

Κατακόρυφη κατανομή της βιομάζας του μεσοζωοπλαγκτού στον εσωτερικό Σαρωνικό για την περίοδο 2000-2006

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Κατακόρυφη κατανομή της βιομάζας του μεσοζωοπλαγκτού στον εσωτερικό Σαρωνικό για την περίοδο 2000-2006 -- Vertical distribution of mesozooplankton biomass in the Inner Saronikos Gulf during the period 2000-2006 Ομιλητής: Zερβουδάκη Σ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων

Υπερετήσιες αλλαγές στα μακροφύκη του Σαρωνικού κόλπου: δεδομένα της περιόδου 1998-2011

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Υπερετήσιες αλλαγές στα μακροφύκη του Σαρωνικού κόλπου: δεδομένα της περιόδου 1998-2011 -- Long-term changes of marine macroalgae of Saronikos Gulf: data from the years 1998-2011 Ομιλητής: Μπαλανίκα Κ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων Μεσογείου και Μαύρης

Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε ιζήματα και νερά των πόρων απο τον κόλπο της Ελευσίνας

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε ιζήματα και νερά των πόρων απο τον κόλπο της Ελευσίνας -- Determination of heavy metals in sediments and pore waters from Elefsis Gulf Ομιλητής: Πρίφτη Ε. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων Μεσογείου

Κατανομή και συγκέντρωση των αυγών διάπαυσης του μεσοζωοπλαγκτού στο Σαρωνικό κόλπο

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Κατανομή και συγκέντρωση των αυγών διάπαυσης του μεσοζωοπλαγκτού στο Σαρωνικό κόλπο -- Distribution of mesozooplankton resting eggs in the Saronic Gulf Ομιλητής: Γρηγοράτου Μ. και Ζερβουδάκη Σ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας

Διατροφή και παραγωγή αυγών του κωπηπόδου Clausocalanus furcatus σε μια παράκτια περιοχή (Σαρωνικός κόλπος)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Διατροφή και παραγωγή αυγών του κωπηπόδου Clausocalanus furcatus σε μια παράκτια περιοχή (Σαρωνικός κόλπος) -- Feeding and egg production of copepods Clausocalanus furcatus in a coastal area (Saronikos Gulf) Ομιλητής: Μουτσόπουλος A., Χρήστου Ε., Ζερβουδάκη Σ., Φραγκούλης Κ., Βερροιόπουλος Γ.,

Διατροφή και παραγωγή των κωπηπόδων σε παράκτιο οικοσύστημα του Σαρωνικού Κόλπου

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Διατροφή και παραγωγή των κωπηπόδων σε παράκτιο οικοσύστημα του Σαρωνικού Κόλπου -- Grazing and production of copepods in a coastal ecosystem of Saronikos Gulf Ομιλητής: Γρηγοράτου Μ., Ζερβουδάκη Σ. και Κουτσούμπας Δ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων

Σύνθεση της μεγαπανίδας σε πλωτές εξέδρες (μαρίνες – αλιευτικά καταφύγια): η περίπτωση της περιοχής «Αρετσού» (Δήμος Καλαμαριάς – Θερμαϊκός Κόλπος)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Σύνθεση της μεγαπανίδας σε πλωτές εξέδρες (μαρίνες - αλιευτικά καταφύγια): η περίπτωση της περιοχής «Αρετσού» (Δήμος Καλαμαριάς - Θερμαϊκός Κόλπος) -- Megafauna’s composition on float docks (marinas – fishing ports): the case of place “Aretsou” (Municipality of Kalamaria, Thermaikos Gulf)

Μαθηματική προσομοίωση της κυκλοφορίας των νερών και της εξάπλωσης μακροφυκών στο Θερμαϊκό Κόλπο

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/186qH9y" standard="http://www.youtube.com/v/0edMe4_7Z0s?fs=1&start=1390" vars="ytid=0edMe4_7Z0s&width=427&height=356&start=1390&stop=1805&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep9798" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Μαθηματική προσομοίωση της κυκλοφορίας των νερών και της εξάπλωσης μακροφυκών στο Θερμαϊκό Κόλπο -- Mathematical modelling of the sea water circulation and spreading of macroalgae in Thermaikos Gulf Ομιλητής: Σαββίδης Γ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων

Μελέτη μεσοζωοπλαγκτού στα παράκτια νερά της Κύπρου με το ZooScan

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/186mrac" standard="http://www.youtube.com/v/xnnEhaC3gRM?fs=1&start=2311" vars="ytid=xnnEhaC3gRM&width=427&height=356&start=2311&stop=3110&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep9810" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Μελέτη μεσοζωοπλαγκτού στα παράκτια νερά της Κύπρου με το ZooScan -- A study of mesozooplankton in the coastal waters of Cyprus using ZooScan Ομιλητής: Σαμουήλ-Rhoads Γ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας Ημερομηνία:

Go to Top