Παρατηρήσεις σε υποθαλάσσιο πίδακα στο λιμάνι της Ρίβας στη Θηρασσιά (Σαντορίνη)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Παρατηρήσεις σε υποθαλάσσιο πίδακα στο λιμάνι της Ρίβας στη Θηρασσιά (Σαντορίνη) - Observations of degassing phenomena of shallow environment in Riva Port, Thirassia (Santorini) Ομιλητής: Nomikou P. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας

Υποθαλάσσια ανίχνευση και παρακολούθηση διαφυγών αερίων στον Κόλπο του Κατάκολου (Δυτική Ελλάδα ) – Προκαταρκτικά αποτελέσματα

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Υποθαλάσσια ανίχνευση και παρακολούθηση διαφυγών αερίων στον Κόλπο του Κατάκολου (Δυτική Ελλάδα ) - Προκαταρκτικά αποτελέσματα -- Underwater gas seepage detection and monitoring in Katakolo Bay (Western Greece) – Preliminary results Ομιλητής: Kordella S. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία:

Επίδραση της οργανικής ύλης που ελευθερώνεται από θαλάσσια μακροφύκη στη σύμπλεξη του χαλκού

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Επίδραση της οργανικής ύλης που ελευθερώνεται από θαλάσσια μακροφύκη στη σύμπλεξη του χαλκού -- The impact of organic matter released by marine macroalgae on copper complexation Ομιλητής: Καραβόλτσος Σ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων Μεσογείου και

Μηχανικοί οικοσυστήματος και εξέργεια στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας σε κλειστές θαλάσσιες λεκάνες

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Μηχανικοί οικοσυστήματος και εξέργεια στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας σε κλειστές θαλάσσιες λεκάνες -- Evaluation of the water quality in closed marine basins using ecosystem engineers Ομιλητής: Μπέτζιου Μ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων Μεσογείου και

Προβληματικά είδη: η αποκάλυψη χρωματικών σχεδίων απο υπεριώδεις ακτίνες ως συστηματικός χαρακτήρας απολιθωμένων μαλακίων. Ένα παράδειγμα απο τον ελλαδικό χώρο

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Προβληματικά είδη: η αποκάλυψη χρωματικών σχεδίων απο υπεριώδεις ακτίνες ως συστηματικός χαρακτήρας απολιθωμένων μαλακίων. Ένα παράδειγμα απο τον ελλαδικό χώρο -- Problematic species: color patterns revealed by UV light as a character for systematics in mollusc fossils - An example

Διαφυγές ρευστών από κρατήρες (pockmarks) και η σχέση τους με το υποξικό/ανοξικό περιβάλλον στον όρμο Αμφιλοχίας, Αμβρακικός Kόλπος

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Διαφυγές ρευστών από κρατήρες (pockmarks) και η σχέση τους με το υποξικό/ανοξικό περιβάλλον στον όρμο Αμφιλοχίας, Αμβρακικός Kόλπος -- Fluid expulsions from pockmarks and associated oxygen depletion in a hypoxic/anoxic environment, Amfilochia Bay, Eastern Amvrakikos Gulf Ομιλητής: Χριστόδουλου Δ. Ενότητα:

Γεωμορφολογική – γεωφυσική διασκόπηση της υποθαλάσσιας περιοχής των αναβλύσεων στη Στούπα Μεσσηνίας

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Γεωμορφολογική - γεωφυσική διασκόπηση της υποθαλάσσιας περιοχής των αναβλύσεων στη Στούπα Μεσσηνίας -- Geomorphological mapping and seismic profiling of the submarine groundwater discharges of Stoupa, Messinia Ομιλητής: Ρουσάκης Γ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων Μεσογείου και

Μια νεα μέθοδος μέτρησης βιομετρικών χαρακτηριστικών σε φύλλα θαλασσίων φανερόγαμων απο ψηφιακές φωτογραφίες

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Μια νεα μέθοδος μέτρησης βιομετρικών χαρακτηριστικών σε φύλλα θαλασσίων φανερόγαμων απο ψηφιακές φωτογραφίες -- A new method for the measurement of biometrics in seagrass leaves from digital images Ομιλητής: Ράμφος Α. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων

Μελέτη του αναπαραγωγικού κύκλου του αχινού Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816) στο Αιγαίο

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Μελέτη του αναπαραγωγικού κύκλου του αχινού Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816) στο Αιγαίο -- Study on reproductive cycle of Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816) in the Aegean Ομιλητής: Ιωαννίδη Β. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Λειτουργία Παράκτιων Συστημάτων Μεσογείου και Μαύρης

Πληθυσμιακή σύνθεση και βιομετρικά χαρακτηριστικά του κοινού αχινού Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816), σε δυο ενδιαιτήματα

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Πληθυσμιακή σύνθεση και βιομετρικά χαρακτηριστικά του κοινού αχινού Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816), σε δυο ενδιαιτήματα -- Population structure and biometric characteristics of the common sea urchin Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816), in two habitats Ομιλητής: Σταμούλη Α. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο

Go to Top