Βιογενείς σχηματισμοί στην περιοχή Σίκινου-Φολεγάνδρου

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/13HXrGX" standard="http://www.youtube.com/v/wRTAv9fG668?fs=1&start=1180" vars="ytid=wRTAv9fG668&width=427&height=356&start=1180&stop=1778&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep2879" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Βιογενείς σχηματισμοί στην περιοχή Σίκινου-Φολεγάνδρου -- Biogenic formations in the Sikinos - Folegandros area Ομιλητής: Παπακώστα Φ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεσόγειος Θάλασσα -- Μαύρη Θάλασσα: Ένα ωκεανογραφικό «εργαστήριο» Ημερομηνία: 08/05/2012 Εκδήλωση: 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας

2013-07-09T08:24:55+00:00

3 ετών μετρήσεις σωματιδιακών ροών στη βαθειά λεκάνη του ΝΑ Ιονίου (Α. Μεσόγειος)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/12fzaGn" standard="http://www.youtube.com/v/erIbDdZjB0c?fs=1&start=1125" vars="ytid=erIbDdZjB0c&width=427&height=356&start=1125&stop=3000&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep5377" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: 3 ετών μετρήσεις σωματιδιακών ροών στη βαθειά λεκάνη του ΝΑ Ιονίου (Α. Μεσόγειος) -- 3 years measurements of particulate fluxes in the deep SE Ionian basin (E. Mediterranean) Ομιλητής: Σταυρακάκης Σπύρος Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεσόγειος Θάλασσα --

2013-07-08T12:24:45+00:00

Αυτοματοποίηση της ανάλυσης μεσοζωοπλαγκτικών οργανισμών της ανατολικής Μεσογείου με τη χρήση του λογισμικού ZooImage

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/12ftpZx" standard="http://www.youtube.com/v/dCqNHGAtLA8?fs=1&start=35" vars="ytid=dCqNHGAtLA8&width=427&height=356&start=35&stop=1104&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep3002" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Αυτοματοποίηση της ανάλυσης μεσοζωοπλαγκτικών οργανισμών της ανατολικής Μεσογείου με τη χρήση του λογισμικού ZooImage -- Automated analysis of mesozooplankton of the Eastern Mediterranean with the use of ZooImage software Ομιλητής: Κετσιλής-Ρίνης Βλάσιος Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεσόγειος Θάλασσα

2013-07-08T11:46:09+00:00

Σύνοψη των επιδράσεων της υδρολογίας και κυκλοφορίας στο μεσοζωοπλαγκτόν της Ανατολικής Μεσογείου

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1d9AY5o" standard="http://www.youtube.com/v/lkfOF-6Vkuk?fs=1&start=749" vars="ytid=lkfOF-6Vkuk&width=427&height=356&start=749&stop=1894&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=1&chapters=&notes=" id="ep2750" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Σύνοψη των επιδράσεων της υδρολογίας και κυκλοφορίας στο μεσοζωοπλαγκτόν της Ανατολικής Μεσογείου -- Effects of hydrology and circulation on mesozooplankton in the Eastern Mediterranean Sea: a review Ομιλητής: Σιώκου Ιωάννα Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεσόγειος Θάλασσα -- Μαύρη

2013-07-08T11:33:15+00:00

Οι συγκεντρώσεις και η δυναμική του διαλυτού οργανικού αζώτου και του φωσφόρου σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1d9wgof" standard="http://www.youtube.com/v/lsKld2BQXxk?fs=1&start=1790" vars="ytid=lsKld2BQXxk&width=427&height=356&start=1790&stop=2526&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep3332" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Οι συγκεντρώσεις και η δυναμική του διαλυτού οργανικού αζώτου και του φωσφόρου σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου -- Dissolved organic nitrogen and phosphorus concentrations and dynamics in different areas of the Εastern Mediterranean Sea. Ομιλητής: Ανδρονή Αφροδίτη Ενότητα: Ερευνώντας

2013-07-08T11:08:20+00:00

Στατιστική μελέτη του ανεμολογικού – κυματικού καθεστώτος στο Βόρειο Αιγαίο. Έμφαση στις νότιες συνιστώσες ανέμου και κυματικής εκδήλωσης

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/15qs2HT" standard="http://www.youtube.com/v/ehn3hzL8aXg?fs=1&start=966" vars="ytid=ehn3hzL8aXg&width=427&height=356&start=966&stop=2250&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep3622" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Στατιστική μελέτη του ανεμολογικού - κυματικού καθεστώτος στο Βόρειο Αιγαίο. Έμφαση στις νότιες συνιστώσες ανέμου και κυματικής εκδήλωσης -- Statistical study of the wind - wave profile in the North Aegean Sea. Emphasis on the southern wind - wave profiling

2013-07-08T09:39:33+00:00

Μεταβλητότητα θερμοκρασίας και αλατότητας στις ελληνικές θάλασσες από χρονοσειρές του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ: προκαταρκτικά αποτελέσματα

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/15qkCEC" standard="http://www.youtube.com/v/L6b26x6r2wI?fs=1&start=121" vars="ytid=L6b26x6r2wI&width=427&height=356&start=121&stop=948&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=" id="ep6678" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Μεταβλητότητα θερμοκρασίας και αλατότητας στις ελληνικές θάλασσες από χρονοσειρές του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ: προκαταρκτικά αποτελέσματα -- Temperature and salinity variability in the Greek seas based on POSEIDON stations timeseries: preliminary results Ομιλητής: Βελαώρας Δημήτρης Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεσόγειος

2013-06-17T08:34:53+00:00

Αξιολόγηση των επιφανειακών προγνώσεων ενός ατμοσφαιρικού μοντέλου μέσης κλίμακας για την λεκάνη της Μεσογείου

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/15qlHfv" standard="http://www.youtube.com/v/YrccfAOT5uc?fs=1&start=1091" vars="ytid=YrccfAOT5uc&width=427&height=356&start=1091&stop=1964&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=1&chapters=&notes=" id="ep7599" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Αξιολόγηση των επιφανειακών προγνώσεων ενός ατμοσφαιρικού μοντέλου μέσης κλίμακας για την λεκάνη της Μεσογείου -- Evaluation of surface sensible weather forecasts by an atmospheric mesoscale model over the Mediterranean basin Ομιλητής: Κατσαφάδος Πέτρος Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεσόγειος Θάλασσα

2013-06-17T08:06:57+00:00

Δυναμική σύζευξη μεταξύ του ατμοσφαιρικού και του κυματικού μοντέλου του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ

[embedplusvideo height="356" width="427" standard="http://www.youtube.com/v/HlgnTevDYgc?fs=1&start=198" vars="ytid=HlgnTevDYgc&width=427&height=356&start=198&stop=1070&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep6153" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Δυναμική σύζευξη μεταξύ του ατμοσφαιρικού και του κυματικού μοντέλου του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ -- Towards a dynamic coupling between the atmospheric and the ocean wave forecasting models of the POSEIDON system Ομιλητής: Παπαδόπουλος Αναστάσιος Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεσόγειος Θάλασσα --

2013-06-16T11:50:53+00:00

Συλλογή και αφομοίωση δεδομένων Glider κατά μήκος διατομής της θάλασσας της Λεβαντίνης

[embedplusvideo height="356" width="427" standard="http://www.youtube.com/v/6ICiTGzkefE?fs=1&start=855" vars="ytid=6ICiTGzkefE&width=427&height=356&start=855&stop=2028&rs=w&hd=0&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1800" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Συλλογή και αφομοίωση δεδομένων Glider κατά μήκος διατομής της θάλασσας της Λεβαντίνης -- Collecting and assimilating Glider transects in the Levantine Sea Ομιλητής: Hayes D. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεσόγειος Θάλασσα -- Μαύρη Θάλασσα: Ένα ωκεανογραφικό «εργαστήριο» Ημερομηνία: 07/05/2012

2013-06-14T17:57:17+00:00
Go to Top