Δύνανται οι ποτάμιες απορροές να έχουν μεγαλύτερη αλατότητα και θερμοκρασία από τη παρακείμενη θαλάσσια περιοχή; Η περίπτωση των εκβολών του ποταμού Έβρου (Κόλπος Αλεξανδρούπολης)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Δύνανται οι ποτάμιες απορροές να έχουν μεγαλύτερη αλατότητα και θερμοκρασία από τη παρακείμενη θαλάσσια περιοχή; Η περίπτωση των εκβολών του ποταμού Έβρου (Κόλπος Αλεξανδρούπολης) - Is it possible fluvial water fluxes to have higher salinity and temperature values than the

Μελέτη της τρωτότητας των βόρειων ακτών του Δυτικού Κορινθιακού Κόλπου (Αντίρριο-Ερατεινή), ως προς την αναμενόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Μελέτη της τρωτότητας των βόρειων ακτών του Δυτικού Κορινθιακού Κόλπου (Αντίρριο-Ερατεινή), ως προς την αναμενόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης - Coastal vulnerability assessment of the Northern coast (Antirrio-Eratini) of the western Corinth Gulf to the anticipated sea-level rise Ομιλητής: Νασοπούλου

Περιοχική ανάλυση συχνότητας ακραίων κυμάτων

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Περιοχική ανάλυση συχνότητας ακραίων κυμάτων - Regional frequency analysis of extreme waves Ομιλητής: Γαλιατσάτου Π. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεταβατικά ύδατα, εκβολικά συστήματα, μορφοδυναμική των ακτών Ημερομηνία: 09/05/2012 Εκδήλωση: 10ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 07/05/12 - 11/05/12

Κυματικά χαρακτηριστικά στην παράκτια ζώνη σχετιζόμενα με ένα συμβάν ισχυρών ετήσιων ανέμων στην παραλία Γουβών (Ηράκλειο, Κρήτη)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Κυματικά χαρακτηριστικά στην παράκτια ζώνη σχετιζόμενα με ένα συμβάν ισχυρών ετήσιων ανέμων στην παραλία Γουβών (Ηράκλειο, Κρήτη) - Nearshore wave characteristics related to a strong Etesian wind event monitored at the Gouves beach zone (Heraklio, Crete island) Ομιλητής: Πούλος E.Σ.

Η σπουδαιότητα των κύριων μεταβλητών που ελέγχουν το σχηματισμό και την εξέλιξη των παραλιακών ζωνών της Ελλάδος

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Η σπουδαιότητα των κύριων μεταβλητών που ελέγχουν το σχηματισμό και την εξέλιξη των παραλιακών ζωνών της Ελλάδος - The significanse of the major variables that control the formation and evaluation of the Hellenic beach zones Ομιλητής: Alexandrakis G. Ενότητα: Ερευνώντας

Γεωχημικές κατανομές μετάλλων σε διαγενετικώς ενεργά, πλούσια σε σιδηροπυρίτη ιζήματα λιμνοθάλασσας

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Γεωχημικές κατανομές μετάλλων σε διαγενετικώς ενεργά, πλούσια σε σιδηροπυρίτη ιζήματα λιμνοθάλασσας - Fractionation of metals in diagenetically active, pyrite - bearing lagoon sediments Ομιλητής: Botsou F. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεταβατικά ύδατα, εκβολικά συστήματα, μορφοδυναμική των ακτών Ημερομηνία:

Το κωπήποδο Paracartia latisetosa στην λιμνοθάλασσα του Πάπα (Αχαΐα)

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Το κωπήποδο Paracartia latisetosa στην λιμνοθάλασσα του Πάπα (Αχαΐα) - The copepod Paracartia latisetosa in the lagoon of Papas (Achaia) Ομιλητής: Νεστορίδου Π. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεταβατικά ύδατα, εκβολικά συστήματα, μορφοδυναμική των ακτών Ημερομηνία: 09/05/2012 Εκδήλωση: 10ο

Δομή και πρότυπα ποικιλότητας των βιοκοινοτήτων των μακροβενθικών μαλακίων στη λιμνοθάλασσα του Κουτάβου Κεφαλονίας

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Δομή και πρότυπα ποικιλότητας των βιοκοινοτήτων των μακροβενθικών μαλακίων στη λιμνοθάλασσα του Κουτάβου Κεφαλονίας - Structure and diversity patterns of macrobenthic molluscan communities of the Koutavos lagoon in Kefalonia Ομιλητής: Μασούρας Α. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεταβατικά ύδατα,

Μορφομετρική μελέτη ψαριών εσωτερικών νερών σε αποστραγγιστική τάφρο της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

[embedplusvideo height="356" width="427" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=427&height=356&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Μορφομετρική μελέτη ψαριών εσωτερικών νερών σε αποστραγγιστική τάφρο της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Morphometric analysis of freshwater fishes in a trench drainage of the Mesollonghi lagoon. Ομιλητής: Καπίρης Κ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Μεταβατικά ύδατα, εκβολικά συστήματα, μορφοδυναμική των

Go to Top