Μορφολογικές αποκλίσεις σε κελύφη βενθονικών τρηματοφόρων από ολοκαινικά ιζήματα του Αιγαίου Πελάγους, Ελλάδα: παλαιοπεριβαλλοντικές ενδείξεις

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] Ταυτότητα ομιλίας Τίτλος: Μορφολογικές αποκλίσεις σε κελύφη βενθονικών τρηματοφόρων από ολοκαινικά ιζήματα του Αιγαίου Πελάγους, Ελλάδα: παλαιοπεριβαλλοντικές ενδείξεις -- Benthic foraminiferal morphological abnormalities from Holocene sediments of the Aegean Sea, Greece: palaeoenvironmental implications Ομιλητής: Δήμιζα Μ.Δ., Κουκουσιούρα Ο., Τριανταφύλλου Μ.Β. Ενότητα: Ερευνώντας το

Μια πλούσια πανίδα οστρακωδών από το Ακρωτήρι Καλογεράς (νήσος Ζάκυνθος, Ελλάδα)

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Μια πλούσια πανίδα οστρακωδών από το Ακρωτήρι Καλογεράς (νήσος Ζάκυνθος, Ελλάδα) -- A rich ostracod fauna from Cape Kalogeras (Zakynthos island, Greece) Ομιλητής: Τσουρού Θ., Ντρίνια Χ., Αντωναράκου Α., Λιανού Β. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Υδάτινα

Οι κλιματικές διακυμάνσεις του Τεταρτογενούς ρυθμίζουν τη γεωγραφική εξάπλωση του γένους Bregmaceros στη Μεσόγειο

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Οι κλιματικές διακυμάνσεις του Τεταρτογενούς ρυθμίζουν τη γεωγραφική εξάπλωση του γένους Bregmaceros στη Μεσόγειο -- Quaternary climatic variability modulates Bregmaceros Mediterranean distribution range Ομιλητής: Αγιάδη Κ., Καρακίτσιος Β. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο Σύστημα Συνεδρία: Υδάτινα συστήματα και Μέγα κλιματικές αλλαγές

Globigerinoides ruber: δείκτης ανθρακικής διαγένεσης για τον λόγο Mg/Ca ως μέθοδο παλιοθερμομετρίας σε περιβάλλοντα υψηλής αλατότητας

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Globigerinoides ruber: δείκτης ανθρακικής διαγένεσης για τον λόγο Mg/Ca ως μέθοδο παλιοθερμομετρίας σε περιβάλλοντα υψηλής αλατότητας -- Globigerinoides ruber: Key-species of carbonate diagenesis for Mg/Ca paleothermometry in high salinity settings Ομιλητής: Αντωναράκου Α., Κοντακιώτης Γ., Τριανταφύλλου Μ.Β., Mortyn P.G., Martínez-Botí

Εφαρμογή του λόγου Mg/Ca στα πλαγκτονικά τρηματοφόρα για να ανιχνευτεί η διπλή επίδραση των παραγόντων της θερμοκρασίας και της αλατότητας στο Αιγαίο Πέλαγος

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Εφαρμογή του λόγου Mg/Ca στα πλαγκτονικά τρηματοφόρα για να ανιχνευτεί η διπλή επίδραση των παραγόντων της θερμοκρασίας και της αλατότητας στο Αιγαίο Πέλαγος -- Using planktonic foraminiferal Mg/Ca ratios to detect a double temperature-salinity influence in the Aegean Sea Ομιλητής:

Η οξίνιση των ωκεανών κατά το παρελθόν. Η περίπτωση του Τοαρσίου της Ιονίου Ζώνης (Δ. Ελλάδα)

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Η οξίνιση των ωκεανών κατά το παρελθόν. Η περίπτωση του Τοαρσίου της Ιονίου Ζώνης (Δ. Ελλάδα) -- Ocean acidification during the past: the case of the Toarcian in the Ionian Zone (Western Greece) Ομιλητής: Καφούσια Ν., Καρακίτσιος Β., Jenkyns H.C.

Μικρο- και μακρο- βιοφάσεις ενός πυρήνα ιζήματος του ανώτερου τεταρτογενούς από το ΝΑ Αιγαίο

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Μικρο- και μακρο- βιοφάσεις ενός πυρήνα ιζήματος του ανώτερου τεταρτογενούς από το ΝΑ Αιγαίο -- Micro- and macro- biofacies of a late quaternary sediment core recovered from the SE Aegean Sea Ομιλητής: Ντρίνια Χ., Κοσκερίδου, Ε., Γιαμαλή, Χ. Ενότητα: Ερευνώντας

Παλαιοωκεανογραφική – παλαιοκλιματική διακύμανση κατά την απόθεση του σαπροπηλού S1 στη ΒΑ Μεσόγειο: ενδείξεις του ασβεστολιθικού ναννοπλαγκτού

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Παλαιοωκεανογραφική - παλαιοκλιματική διακύμανση κατά την απόθεση του σαπροπηλού S1 στη ΒΑ Μεσόγειο: ενδείξεις του ασβεστολιθικού ναννοπλαγκτού -- Paleoceanographic and paleoclimatic conditions during S1 sapropel deposition in the North Eastern Mediterranean Sea: calcareous nannoplankton implications Ομιλητής: Αθανασίου Μ., Τριανταφύλλου Μ.Β.,

Οι κοκκόλιθοι Emiliania huxleyi στο ιζηματογενές αρχείο και η σχετική κλιματική καταγραφή: παραδείγματα από την Ανατολική Μεσόγειο

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Οι κοκκόλιθοι Emiliania huxleyi στο ιζηματογενές αρχείο και η σχετική κλιματική καταγραφή: παραδείγματα από την Ανατολική Μεσόγειο -- Emiliania huxleyi coccoliths in the sediment record and the relative climatic signal: examples from the eastern Mediterranean Ομιλητής: Τριανταφύλλου Μ.Β. Ενότητα: Ερευνώντας

Η χρήση των μορφότυπων των βενθονικών τρηματοφόρων στον καθορισμό παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών: ένα παραδειγμα από τη νήσο Ιθάκη

[embedplusvideo height="315" width="420" editlink="http://bit.ly/1n5vLRW" standard="http://www.youtube.com/v/Bd5UsDGlqnE?fs=1&vq=hd720" vars="ytid=Bd5UsDGlqnE&width=420&height=315&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=1&react=0&chapters=&notes=" id="ep1366" /] ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Τίτλος: Η χρήση των μορφότυπων των βενθονικών τρηματοφόρων στον καθορισμό παλαιοωκεανογραφικών συνθηκών: ένα παραδειγμα από τη νήσο Ιθάκη -- The use of benthic foraminiferal morphoclasses in determining Paleoceanographic conditions: a paradigm from Ithaki isl. Ομιλητής: Ντρίνια Χ. Ενότητα: Ερευνώντας το Υδάτινο

Go to Top